ลงทะเบียนอบรม พร้อมทำแบบทดสอบ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา >> (คลิก)

 ลงทะเบียนอบรม

พร้อมทำแบบทดสอบ

สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

👉👉👉 คลิก 

**จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบได้ 14 คะแนนขึ้นไป**(ทำกี่ครั้งก็ได้)

(ทำแบบทดสอบได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.)

ความคิดเห็น