บทความ

ลงทะเบียนอบรม พร้อมทำแบบทดสอบ สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษา >> (คลิก)

  ลงทะเบียนอบรม พร้อมทำแบบทดสอบ สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  👉👉👉 คลิก   **จะได้รับเกียรติบัตรเมื่อทำแบบทดสอบได้ 14 คะแนนขึ้นไป**(ทำกี่ครั้งก็ได้) (ทำแบบทดสอบได้ถึงวันที่ 1 สิงหาคม 2564 เวลา 24.00 น.)

รับชมวีดีโอการอบรมสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 >> (คลิกดู)

รูปภาพ
เช็คชื่อเข้าอบรมสำหรับ ม.1 >> คลิก เช็คชื่อเข้าอบรมสำหรับ ม.2 >> คลิก เช็คชื่อเข้าอบรมสำหรับ ม.3 >> คลิก

รับชมวีดีโอการอบรม สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 >> (คลิกเลย)

รูปภาพ
 

รับชมวีดีโอการอบรม สัปดาห์ที่ 2 วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 >> (คลิกเลย)

รูปภาพ
 

รับชมวีดีโอการอบรม สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 30 มิถุนายน 2564 >>> (คลิกเลย)

รูปภาพ